Nyhet

Flygplatsens miljöhjälte fick pris

Flygplatsbolaget Swedavia har instiftat ett nytt miljöpris som ska gå till den eller de medarbetare inom företaget som på ett eller annat sätt bidragit till ekologisk hållbarhet på sin arbetsplats. Miljöpriset är tänkt att uppmärksamma och uppmuntra de anställda på Swedavia att tänka på miljön i sitt dagliga arbete.

Fastighetsansvariga Mikael Tjäder, som jobbar på Kiruna Airport, var den första som fick ta emot det nya priset för sitt goda miljötänkande. Den 13 juni 2014 belönades han med 10 000 kronor. Priset delades ut av Susan Norman, chef för de regionala flygplatserna, samt av Peter Salomonsson, flygplatschef på Kiruna Airport.

2500 av Swedavias 10 000 anställda blev nominerade till miljöpriset av sina kollegor. Därefter fick koncernledningen på Swedavia utse vinnaren. Mikael Tjäder var den som flest tyckte förtjänade priset och utsågs därför till vinnare.

Mikael Tjäder är ett föredöme och en riktig vardagshjälte inom miljöområdet och har sett till att standarden på Kiruna Airport håller en hög nivå. Det är framförallt hans noggrannhet och förutseende sätt som gör honom föredömlig. Han försöker alltid ligga steget före för att undvika problem som kan uppstå – innan de uppstår.

Mikael Tjäder har arbetat på Kiruna Airport i 29 år, och med en ständig blick för miljöförbättringar arbetar han hela tiden för att utveckla sin arbetsplats. Det kan till exempel handla om att släcka lampor, se till att fordon på flygplatsen inte står på tomgång i onödan eller att hangarportarna är ordentligt stängda. Han har även tagit ansvar för frågor som rör avfall och kemikalier. Detta trots att miljöfrågorna egentligen inte är hans huvudsakliga arbetsuppgift på Kiruna Airport.

Miljöfrågor har kommit att engagera både mindre och större företag eftersom att kunder efterfrågar detta. För den stora koncernen Swedavida innebär det nya riktlinjer och stora formationer medan mindre företag har det lättare. Lika viktigt är det för utvecklingen att också de mindre företagen drar sitt strå till stacken. NB Oljor distribuerar diesel och eldningsoljor till små och stora företag och kompenserar miljön genom en miljöpolicy. Detta är alltså en utbredd process som alla företag måste jobba med i dagens miljömedvetna samhälle.

Swedavias viktigaste prioriteringar i miljöarbetet inom den egna verksamheten är att minska utsläppen av de gaser som påverkar klimatet, se till att minska energianvändningen så mycket som möjligt och att reducera utsläppen till luft och vatten. Swedavia arbetar även systematiskt med att minska buller. Ett av Swedavias viktigaste mål är att försöka uppnå nollutsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten till år 2020. Läs mer om Swedavias miljöarbete här: http://www.swedavia.se/om-swedavia/detta-ar-swedavia/miljo/