Nyhet

Fortsätter att flyga trots starkt motstånd från både flygtekniker och piloter

Ett flygbolag som har fått en hel del negativ uppmärksamhet den senaste tiden är Avies, som genom sin bristande service av sina flygplan, inställda avgångar och en rad förseningar har både bötfällts och fått mycket kritik av såväl resenärer som flygrelaterad personal.

Avies har genom tidigare upphandling av trafik genom Trafikverket ansvaret för att flyga linjetrafik från flera orter i Sverige där Pajala, Sveg och Torsby är några av destinationerna. Avies nuvarande avtal sträcker sig till i oktober nästa år om inget annat sker, då en ny upphandling om fyra år tar plats vid Trafikverket.

 Men detta upphandlade avtal vill Svensk Flygteknikerförening och Svensk Pilotförening sätta stopp för, vilka nu kräver att det nuvarande avtalet skall sägas upp snarast. Detta kraftfulla krav är baserat på att Statens Haverikommision gjort en genomgående utredning av Avies, på grund av flera tekniska incidenter som exempelvis att ett flygplan förlorat dragkraften på båda motorerna vid start, samt att ett flygplan glidit av flygbanan. Även Trafikverket själva har stängt av ett av Avies plan, en Jetstream 32 som upptäcktes ha bristande säkerhet relaterat till en motorinstallation, samt en spricka i en av vingarna på flygplanet. Även om det finns ett fyraårigt kontrakt så har Trafikverket möjligheten att säga upp avtalet om grova fel har gjorts i yrkesutövningen, vilket de båda flygföreningarna hävdar.

Men trafikverket tar inte på sig något ansvar för de tekniska incidenterna som inträffat. Utan understryker sin position i det hela som endast ansvariga för själva upphandlingen samt kontroll av att avtalen efterföljs i sin korrekthet, vilket går att läsa i en intervju med Johan Holmér som arbetar vid Trafikverket.

Det återstår alltså att se om Avies kommer att fortsätta vara ansvariga för tidigare nämnda linjetrafik i fortsättningen efter att nästa upphandling är klar. Men Trafikverket har inte lämnat några avslöjande kommentarer kring en möjlig framtidssituation ännu, då upphandlingsförhandlingar pågår under sekretess. Håbo Buss som har sitt huvudkontor i Bålsta är givetvis skeptiska mot bristande säkerhetsrutiner. Man tycker att det är en självklarhet att ha bälten installerade i alla bussar och skriver på sin hemsida att man även "är i fullgång med att montera alcolås i samtliga fordon". För ett företag som tillhandahåller skolskjuts för barn dagligen blir säkerhet en kärnfråga.