Nyhet

Värdegaranti kan stå Airbus dyrt

Airbus slutade tillverka sin A340-modell redan för två år sedan men trots det utgör planen ett stort bekymmer för flygplanstillverkaren. Flygplansmodellen är optimerad för långa flygningar som till exempel den mellan Los Angeles och Singapore. Bekymret består i att Airbus lovade köparna av planet att de skulle stå för en eventuell sänkning av värdet efter att planen sålts, detta för att få köparna att känna sig mer säkra på sin investering. Garantin verkar dock komma att kosta Airbus; planens värde har nämligen börjat sjunka drastiskt. Denna värdesänkning betyder att Airbus står inför ett stort ekonomiskt problem. Enligt den garanti de själva erbjöd måste de nu kompensera A340-köparna, någonting som verkar bli en dyr affär.

På ett möte för flygbolag och flygplanstillverkare i London visade Airbus upp sina idéer för att göra planen mer attraktiva. Förslaget inkluderade bland annat en plan att sätta in 8% fler stolar i planet för att på så sätt öka vinstmöjligheterna för flygbolagen. För att detta skall bli möjligt krävs industrimaskiner

En stor anledning till varför planen sjunkit så pass mycket i värde är den ökning av priset på bränsle som ändrade mycket av förutsättningarna för flygplanstillverkare. A340 blev till en stor tung vit elefant som åt upp delar av flygbolagens vinster med sina energikrävande motorer. Tidigare brukade det krävas fyra motorer för att klara av de transoceaniska flygningarna jämfört med dagens två motorer. När dessa tunga flygplan byggs och repareras krävs starka kranar för att lyfta fordonet. Krantillverkaren ABUS tillverkar och hyr ut mängder av kransystem för att kunna bära tunga delar vid industriella byggen. Kostnaden för deras kranar ökar även i takt med storleken på flygplanet. Detta medför extra kostnader vid tillverkningen. 

Tyska Lufthansa är det flygbolag som använder flest A340, nämligen 48 stycken, och de har gjort undersökningar där kontentan är att de förlorar stora summor pengar på att använda den vita elefanten. Planets senaste variant kräver hela 30 procent mer bränsle per passagerare och engelsk mile än de nya, mer energieffektiva planen som de redan lagt beställningar på. De som köpte Airbus A340 några år sedan betalade ett pris på 120 miljoner dollar, när de nu försöker sälja har de svårt att få mer än 20 miljoner för samma plan, endast några år gammalt.

Det är mycket som står på spel. Airbus kämpar mot ett försämrat rykte efter att köparna av planen uttryckt sitt missnöje. I dagsläget är det dock inte det goda ryktet Airbus största problem. Det är den garanti de gav köparna, där de lovade att planets värde inte skulle falla. När värdet nu fallit påfallande snabbt måste Airbus betala tillbaka det som kunderna förlorat på affären. Det uppskattas att den nyaste versionen av modellen täcks av en garanti som för kunderna är värd cirka 60-70 miljoner dollar.